Lưu trữ Danh mục: Tư vấn pháp lý

Đặc điểm pháp lý của tài sản thẩm định cần phải biết…

Thông tin về đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản thẩm định giá được thể hiện thông qua một số tài liệu như: 1. Đối với bất động sản: – Trích lục Bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực. – Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu […]

Sự chặt chẽ trong thẩm định giá tài sản thế chấp

Đối với các doanh nghiệp hiện nay, việc có một bộ phận pháp lý để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy đến đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên đó không phải là biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa được toàn bộ các tranh chấp kinh tế. Hằng ngày, thậm chí là […]

Quy định về thẩm định giá trong tranh chấp kinh tế

Đối với các doanh nghiệp hiện nay, việc có một bộ phận pháp lý để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy đến đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên đó không phải là biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa được toàn bộ các tranh chấp kinh tế. Hằng ngày, thậm chí là […]

Thủ tướng yêu cầu thanh tra tình hình đất quốc phòng

Trong chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên – môi trường và Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và đặc thù chức […]